Privacy- en cookiebeleid

Privacyverklaring

Spanje vakantie villa is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie kan u ons steeds contacteren op info@spanjevakantievilla.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Spanje vakantie villa verwerkt de persoonsgegevens zoals u die zelf aan ons verstrekt,
bijvoorbeeld door ons boekingsformulier in te vullen.

Afhankelijk van de door u ingevulde velden verwerken we uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. 

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke grondslag

We verwerken uw persoonsgegevens zodat we u kunnen bellen of mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om goederen of diensten bij u af te leveren of om onze nieuwsbrief aan u te kunnen versturen.

We verzamelen deze gegevens met uw toestemming of omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Bewaartermijn

Spanje vakantie villa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Derden

Spanje vakantie villa verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wijzigen en overdragen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Spanje vakantie villa en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kan hiervoor een mail sturen naar info@spanjevakantievilla.be

Klachten

Tenslotte willen we u ook meegeven dat u beschikt over het recht een klacht in te dienen.

In België kan u hiervoor terecht bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (https://www.privacycommission.be),
in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Beveiligd met SSL-certificaat

U bezoekt www.spanjevakantievilla.be uitsluitend met een beveiligde https verbinding.

Dankzij het SSL-certificaat is alle verkeer van en naar de website automatisch versleuteld.

Cookies

Om de goede werking van de website te garanderen en op te volgen, hebben we cookies nodig.

Cookies zijn kleine stukjes tekst die tijdens het bezoek van www.spanjevakantievilla.be op je toestel bewaard worden.

Hieronder lees je welke cookies op deze website actief zijn.

Functionele cookies

  • Zijn van de website zelf

Bepaalde cookies, zoals een “sessie cookie”, gebruiken we op de website om diensten mogelijk te maken zoals het bijhouden van een winkelmandje of het onthouden van een keuze.

Deze sessie cookie verdwijnt bij het sluiten van het browservenster en verzamelt verder geen persoonlijke gegevens.

Analytische cookies

  • Verzamelen geen persoonlijke gegevens

We willen graag weten hoe www.spanjevakantievilla.be bezocht en gebruikt wordt, zodat we de website nog beter kunnen maken.

Dat kunnen we dankzij Google Analytics, en ook daar zijn cookies voor nodig. Deze analyse cookies komen van Google.

De IP-adressen worden geanonimiseerd en Google mag de gegevens uit onze Analytics niet delen met derden.

Cookies uitschakelen of verwijderen

n de instellingen van elke moderne browser kan u cookies verwijderen of uitschakelen.

De website zal nog steeds toegankelijk zijn, maar zonder functionele cookies werken mogelijk niet alle diensten.

Om aan te melden op een beveiligde pagina of een artikel in een winkelmandje te plaatsen, hebben we deze functionele cookies bijvoorbeeld nodig.